Általános Szolgáltatási Feltételek - kivonat


Ökrös Béla egyéni vállalkozó (Weblap-Tárhely) (5525 Füzesgyarmat, Baross utca 51, 66185637-1-24) (a továbbiakban Szolgáltató) az alábbiakra kötelezi magát szerződéses Ügyfeleivel szemben:

 • Éves szinten minimum 99% -os rendelkezésre állás mellett a szolgáltatások elérhetővé tétele;
 • Hivatalos hibabejelentés esetén az elhárítás megkezdése maximum 2 órán belül;
 • Saját hatáskörbe tartozó hiba esetén a hiba elhárítása maximum 24 órán belül;
 • Domain regisztráció esetén 2 névszerver ingyenes biztosítása (beletartozik a napi árfolyamon számolt regisztrációs díjba) és ezek beállításához szükséges online adminisztrációs felület biztosítása;
 • 14 napos pénzfisszafizetési garancia;
 • Súlyos, saját "hatáskörbe" tartozó hiba esetén kártérítés megfizetése maximum a befizetett értékig;
 • Leállást és/vagy kimaradást okozó karbantartás, illetve a felhasználási feltételek változása előtt minimum 30 nappal értesítés közzététele a weboldalon;
 • A kiemelt termékeken és szolgáltatásokon kívül eső szolgáltatási árlista nyilvános közzététele;
 • nettó 10.000 Ft havidíj alatt havi 1, e fölött pedig havi 2 support ticket vagy óra biztosítása.
A szolgáltatás(ok) igénybe vételével Előfizető elfogadja a feltételeket és tudomásul veszi, hogy:
 • Részben az egyértelmű és megbízható azonosítás érdekében,  részben pedig a visszakereshetőség miatt hibabejelentésre (prioritás szerint felsorolva): a Support felületet, a support@weblap-tarhely.hu email címet vagy a Szolgáltató központi telefonszámát használhatja. Amennyiben Előfizető nem így tesz és/vagy valamilyen oknál fogva nem tudja magát egyértelműen igazolni, abban az esetben Szolgáltató a kérését/hibabejelentését figyelmen kívül hagyhatja;
 • Amennyiben a szolgáltatásokat nem rendeltetés szerűen hsználja és/vagy a többi előfizető jogait, érdekeit sérti, abban az esetben Szolgáltató jogosult a szerződés és az előfizetés felfüggesztésére. Amennyiben Előfizető 1 naptári éven belül 3. alkalommal kerül felfüggesztésre, abban az esetben Szolgáltató a szerződést felmondhatja, akár pénzvisszatérítés nélkül is;
 • 30 napot meghaladó késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a hozzáféréseket letiltani;
 • 60 napot meghaladó késedelmes fizetés esetén Szolgáltató szerződést felmondottnak tekintheti, ezzel együtt Előfizetői adatait törölheti a szerver(ek)ről.
 • osztott tárhelyes, "hagyományos" webhosting szolgáltatásesetén az Ügyfelek osztoznak a közös erőforrásokon, mely kompromiszumokkal járhat. Szolgáltató kezdeményezheti az adott Előfizetőnél:
  • a szolgáltatás korlátozását,
  • a dedikált VPS-re váltást,
  • vagy extrém esetben a szerződés felmondását is.
A teljesség igénye nélkül ilyen ok lehet pl:
  • ha az Előfizető tárhelyére rendszeresen és folyamatosan túl nagy terhelés érkezéik (napi átlagban 2 óránál hosszabb ideig 50 és-e fölötti párhuzamos IP kapcsolat),
  • havi átlag 500 GB adatforgalom rendszeres (3 egymást követő hónap) átlépése,
  • hírlevél, levelező lista és hasonló rendszerek üzemeltetése havi 10.000 email felett,
  • egy adott előfizetői csomagon belüli postafiókokkal óránként 3500-nál több email forgalmazása,
  • egy tárhelyen 100000 INODE (könyvtár és/vagy fájl) feletti használata.
  • Egyéb rendelkezések hiányában az ISZT által deklarát Acceptable Use Policy reldelkezései az irányadóak, mely megtekinthető a http://www.domain.hu/domain/egyeb/aup.html weboldon.
 • Szolgáltató nemzetközi (HU, EU, USA) infrastruktúrával rendelkezik (saját, bérelt, viszonteladott), a használat és a terheltség függvényében szabahatja meg, hogy mely ügyfél mely szolgáltatását hova helyezi el. Előfizető jelezheti, hogy számára mely földrajzi elhelyezés lenne optimális, de Szolgáltató nem köteles ezt figyelembe venni.

Legutolsó módosítás: 2015. október 16.